• Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size
  • Mainbody Dark Theme
  • Mainbody Light Theme
  • Layout: 2 Left columns + Mainbody
  • Layout: Mainbody + 2 Right columns

סולם קלטר

סולם קלטר


שאלה ראשונה: האם איש המכירות שאתם מחפשים ימכור מוצר או שירות?

תשובות אפשריות: מוצר  /  שירות


שאלה שניה: האם איש המכירות שאתם מחפשים ימכור מכירה חד פעמית או מכירה שבעקבותיה תהיינה מכירות חוזרות ?

תשובות אפשריות: מכירה חד פעמית  /  מכירה חוזרת


שאלה שלישית האם איש המכירות שאתם מחפשים ימכור מכירה לגורם החלטה אחד או מספר גורמי החלטה ?

תשובות אפשריות: גורם החלטה אחד  /  מספר גורמי החלטה


שאלה רביעית: האם איש המכירות שאתם מחפשים ימכור מכירה מהירה או מכירה תהליכית ?

תשובות אפשריות: מכירה מהירה  /  מכירה תהליכית


שאלה חמישית: האם איש המכירות שאתם מחפשים ימכור מכירה שאינה יקרה או יקרה (פה חשוב לזכור שהכול יחסי)

תשובות אפשריות: מכירה לא יקרה  /  מכירה יקרה

 

רק מענה נכון לשאלות הנזכרות לעייל יאפשר התאמה אמיתית של איש מכירות "מתאים" למשרה המוצעת על ידיכם.  ניתן מספר תשובות על מנת להסביר את העניין.

 

נניח שאתם עובדים בחברה המספקת שירות ביטוחי כלשהו ואתם מחפשים איש מכירות שימכור את הפוליסות היחודיות לכם.

הבה וננסה למצוא יחדין איש מכירות מתאים.  לצורך העניין נקדים ונאמר כי אנו מתעלמים לצורך העניין מהשאלה האם על איש המכירות להיות בעל רישיון לעסוק בביטוח.

 

הבה ונגדיר יחד את איש המכירות המבוקש בהתייחס ל "סולם קלטר":

 

שאלה ראשונה: האם איש המכירות שאתם מחפשים ימכור מוצר או שירות?

תשובה: שירות.  למרות שאנו נוטים לראות בפוליסת ביטוח "מוצר" הרי שבסופו של דבר מכירת פוליסה עם הבטחה לכיסוי במידת הצורך קרוב יותר במהותו למכירת שירות מאשר למכירת מוצר.


שאלה שניה: האם איש המכירות שאתם מחפשים ימכור מכירה חד פעמית או מכירה שבעקבותיה תהיינה מכירות חוזרות ?

תשובה אפשרית:  בעקבות המכירה הראשונית תהיינה מכירות חוזרות כיוון ויש לחדש הפוליסה בכל שנה מחדש.


שאלה שלישית האם איש המכירות שאתם מחפשים ימכור מכירה לגורם החלטה אחד או מספר גורמי החלטה ?

תשובה: לעיתים הלקוח יהיה גורם החלטה אחד - בעל פוליסת ביטוח לעסק למשל, ולעיתים מספר גורמי החלטה יהנו מהפוליסה למשל פוליסת ביטוח למשפחה.


שאלה רביעית: האם איש המכירות שאתם מחפשים ימכור מכירה מהירה או מכירה תהליכית ?

תשובה: מכירת ביטוח היא בפירוש מכירה תהליכית כיוון ורוב האנשים שומעים, בודקים, משווים, חושבים ורק אז נותנים תשובה.


שאלה חמישית: האם איש המכירות שאתם מחפשים ימכור מכירה שאינה יקרה או יקרה (פה חשוב לזכור שהכול יחסי)

תשובות אפשריות: מכירה לא יקרה  /  מכירה יקרה

 

בחירה באיש מכירות במקרה הזה מחייבת התייחסות לתשובות לחמש השאלות הללו.  אנו בחברת Money-Maker נעדיף לגייס עבור הלקוח שלנו איש מכירות שמכר כבר שירותים ולא רק מוצרים בעבר, כזה איש מכירות שיודע למכור גם מכירות ערך ולא רק מכירות שהמחיר משחק בהם תפקיד, אנו נעדיף איש מכירות שיודע למכור מול מספר מקבלי החלטות ויודע לנהל מכירה תהליכית כזו שיש ללוות לאורך זמן.  אנו נעדיף איש מכירות שיודע ללוות את הלקוחו גם אחרי המכירה כיוון והמדובר במכירה שיש לה המשך גם לאחר המכירה הראשונה.

כדי לשבר את האוזן הנה מישהו שאנו בחברת Money-Maker נעדיף שלא לקחת:  איש מכירות שמכר רק מוצרים, שמכר מכירות שהתשובה שניתנת בהם היא "כאן ועכשיו", איש מכירות שמוכר מכירה חד פעמית כזו שבה לא פוגשים שוב את הלקוח לא לצורך מתן שירות ובטח שלא לצורך מכירה חוזרת.

 

 

לחצו כאן על מנת לקבל מאיתנו הדרכה מקצועית בנושא : "כיצד למצוא אנשי מכירות דור 4 בצורה מקצועית"

רוצים שנמצא לכם איש מכירות דור 4 ?  לחצו כאן

 

מילות חיפוש נוספות שלקוחות שלנו מתעניינים בהן:

גיוס כוח-אדם, גיוס כוח אדם, גיוס כח-אדם, גיוס כח אדם ,השמת מכירות, השמת עובדים, השמת אנשי מכירות מיון כוח-אדם, מיון כוח אדם, מיון כח-אדם, מיון כח אדם, ליווי כוח-אדם, ליווי כוח אדם, ליווי כח-אדם, ליווי כח אדם, הדרכת כוח-אדם, הדרכת כוח אדם, הדרכת כח-אדם, הדרכת כח אדם ,הדרכת עובדים, הדרכת מכירות, אימון כוח-אדם, אימון כוח-אדם, אימון כוח אדם, אימון כח-אדם, אימון כח אדם, אימון מכירות
 

name
phone
email
 checkboxinfo
 
checkbox1 checkbox3
 
checkbox2 checkbox4