• Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size
  • Mainbody Dark Theme
  • Mainbody Light Theme
  • Layout: 2 Left columns + Mainbody
  • Layout: Mainbody + 2 Right columns

אימון מנהלי מכירות

מנהלי מכירות מצויים הרבה פעמים בין הפטיש לסדן: מצד אחד מופעל עליהם לחץ בלתי רגיל למלא את מבוקשו של בעל החברה, להגיע ליעדים, להשיג את המטרות, לקבוע אסטרטגיית מכירות, לנהל אותה ולהביא תוצאות בשטח. מהצד השני הוא אינו עושה זאת בחלל ריק ובוודאי שלא לבדו, קיימת מציאות בשטח: מתחרים, כוחות שוק, העובדים שלו, הלקוחות ועוד. עליו לעמוד איפה כאמור בתווך ולדאוג כי הכל יהיו מרוצים, "אין תרוצים", כאשר הוא מצליח הוא זוכה לתשואות כשהוא אינו מצליח בצורה מדהימה הלחץ גדל, כאשר הוא אינו עומד בציפיות טורחים להסביר לו כי הוא בבעיה, ואין זה משנה לעצם העניין מי האשם בחוסר הצלחתו זו.  מנהלי מכירות עובדים מתוך חשיבה ראציונלית אבל מערבים - באופן טבעי - רגשות, שאיפות ועוד. אך טבעי הדבר כי לאחר תקופה בה הם עוסקים בתחום, נדרשת הפוגה, גופנית אבל גם נפשית. לא כל מנהלי המכירות מודעים לעתות ומצבי הלחץ שלהם-עצמם, ולא כל מי מהם אשר כן מודע למצבו זה יודע לעצור בזמן. חלקם נעצרים על-ידי מצבי לחץ המביאים אותם "עד-הקצה" ולעתים מאוחר מדי.  אנו נתקלים ב- Money-Maker באנשים הללו הרבה מדי פעמים לאחר שכבר מאוחר מדי וממליצים בכל לשון: להעצר, לחשוב ולהחליט. להחליט כי עצירה ושינוי מחשבתי הם כורח-מציאות, כאמור - לפני שיהיה מאוחר מדי.
מי עשוי לסייע למנהלי מכירות? יועצים המתמחים  בליווי מנהלי-מכירות, מאמנים אישיים, פסיכולוג המתמחה בתחום.  אנחנו נתקלים לעתים בשאלה: "האם בת זוגתו/בן זוגה/חבר/ה של ממלא/ת התפקיד אינו/ה יכול /הלמלא את תפקיד איש המקצוע"? ועונים כי התשובה היא בגוף השאלה: תפקיד בן/בת זוג, חבר או חברה למלא את התפקיד של בן/בת זוג, חבר או חברה ולא להיות איש מקצוע בתחום שבוודאי יכול לאפשר לאותו מנהל מכירות להבין את הדברים באופן אמיתי כפי שהוא שייך להקשר המקצועי שבו המדובר.
אנחנו בחברת Money-Maker מאמינים שלנו יש הכוח ללוות את אותם מנהלי מכירות המבקשים לשפר את התפקוד היום-יומי שלהם מול המנהלים ומול העובדים מולם הם עובדים.
 

name
phone
email
 checkboxinfo
 
checkbox1 checkbox3
 
checkbox2 checkbox4