• Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size
  • Mainbody Dark Theme
  • Mainbody Light Theme
  • Layout: 2 Left columns + Mainbody
  • Layout: Mainbody + 2 Right columns

MoneyMaker נותנת שירותים במגוון תחומי-פעילות הקשורים לכח אדם למכירות ולשירות.  אנו המצאנו את מודל גמלה אשר הינו מודל שעוסק בכל התחומיםשלנו: ג-יוס, מ-יון, ל-יווי, ה-דרכה של אנשי מכירות ושל אנשי שירות.   למעשה אנו נותנים שירות לכל ענפי המשק הישראלי, לכל סוגי החברות בכל סדר גודל אפילו לאדם פרטי המבקש לשפר את היכולות שלו במכירות או בשירות.

אנו מציעים ללחוץ על כל אחת מהלשוניות המופיעות בתפריט זה על-מנת להבין אילו שירותים אנו נותנים בצורה יותר מפורטת.   במידה ואתם מעוניים לקבל הצעה לגבי אחד מהשירותים הניתנים על-ידינו אתם מוזמנים ללחוץ כאן או להיכנס לשונית טופס התעניינות.

באם הינכם מתלבטים לגבי שירות אשר ניתן על-ידינו אתם מוזמנים ללחוץ כאן או להיכנס ללשונית צור קשר

בנוסף ועל-פי בקשת רבים מלקוחותינו, אנו עוסקים רבות בייעוץ לתחום המכירות: כיצד לבנות מערכת ניהול מכירות, או שירות  כיצד לנהל מערכת ניהול מכירות או מערכת שירות קיימת, כיצד להקים מחלקת כח אדם כזו או אחרת.

אנו עובדים בחלק מן המקרים על בסיס תוצאתי. המשמעות הינה כי אנו לאחר פגישה עם הלקוח מחליטים האם ניתן לשלם לנו חלק מהשירות הניתן על ידינו על בסיס התוצאות.

לחצו על אחת מהכותרות על מנת לקבל יותתר פרטים

לחצו כאן על מנת לקרוא יותר על גיוס כוח אדם בתחום המכירות

לחצו כאן על מנת לקרוא יותר על מיון כוח אדם בתחום המכירות

לחצו כאן על מנת לקרוא יותר על ליווי כוח אדם בתחום המכירות

לחצו כאן על מנת לקרוא יותר על הדרכת כוח אדם בתחום המכירות

לחצו כאן על מנת לקרוא יותר על גיוס כוח אדם בתחום השירות

לחצו כאן על מנת לקרוא יותר על מיון כוח אדם בתחום השירות

לחצו כאן על מנת לקרוא יותר על ליווי כוח אדם בתחום השירות

לחצו כאן על מנת לקרוא יותר על הדרכת כוח אדם בתחום השירות

 

מילות חיפוש נוספות שלקוחות שלנו מתעניינים בהן:

גיוס כוח-אדם, גיוס כוח אדם, גיוס כח-אדם, גיוס כח אדם ,השמת מכירות, השמת עובדים, השמת אנשי מכירות מיון כוח-אדם, מיון כוח אדם, מיון כח-אדם, מיון כח אדם, ליווי כוח-אדם, ליווי כוח אדם, ליווי כח-אדם, ליווי כח אדם, הדרכת כוח-אדם, הדרכת כוח אדם, הדרכת כח-אדם, הדרכת כח אדם ,הדרכת עובדים, הדרכת מכירות, אימון כוח-אדם, אימון כוח-אדם, אימון כוח אדם, אימון כח-אדם, אימון כח אדם, אימון מכירות

 

name
phone
email
 checkboxinfo
 
checkbox1 checkbox3
 
checkbox2 checkbox4