• Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size
  • Mainbody Dark Theme
  • Mainbody Light Theme
  • Layout: 2 Left columns + Mainbody
  • Layout: Mainbody + 2 Right columns

 

מר מכירות Mr. Money-Maker


הצהרה שמינית 

מוטיבציה ואסרטיביות הם כמו קטר וקרונות.

המוטיבציה מתחילה את הכל, היא כמו בטריה גדולה.

המוטיבציה שלכם יכולה להיות תוצאה של אמונה, רצון לכסף, להערכה, רצון לרצות מישהו וגורמים נוספים.

האסרטיביות שלכם היא מה שאתם עושים בפועל:

מספר הפניות החדשות ללקוחות פוטנציאליים, מספר הפגישות עם לקוחות חדשים.

המאמצים שעשיתם כדי לזכות בלקוח חדש, אפילו החשיבה היצירתית שלכם היא חלק מאסרטיביות.

לאיש מכירות חסר מוטיבציה או אסרטיביות פשוט אין סיכוי.

 

אנשי מכירות מצויינים נולדים כאלו, או שהם מחליטים בשלב מסויים בחיים שהם כאלו.

 

 

name
phone
email
 checkboxinfo
 
checkbox1 checkbox3
 
checkbox2 checkbox4