• Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size
  • Mainbody Dark Theme
  • Mainbody Light Theme
  • Layout: 2 Left columns + Mainbody
  • Layout: Mainbody + 2 Right columns

ההתמחות שלנו

Money-Maker עוסקת מזה 20 שנה במספר פעילויות: על פי "מודל-גמלה'": ג-יוס, מ-יון, ל-יווי, ה-דרכה,  של אנשי מכירות ונותני שירות בכל הדרגים (עד לעמדות בכירות מאוד).

גיוס כוח אדם לתחום המכירות/ והשירות - ביצוע גיוס כוח אדם חדש באם נדרש לעשות כן לתחומי המכירות והשירות תוך התאמת כוח האדם הנדרש לדרישות התפקיד עד לשלב הטמעת העובד במערכת לשביעות-רצון הלקוח.

מיון כוח אדם בתחום המכירות/ והשירות - מיון כוח האדם הנוכחי הקיים במערכת תוך מתן "ציונים" ליכולות על-פי מדדים ברורים. התוצאה של פעילות זו הינה דו"ח מפורט, המלצות מה יש לעשות (לשפר את כוח האדם, להחליפו וכו') ועוד.

ליווי בפועל של אנשי מכירות ונותני שירות - ליווי אמיתי, מעשי אינטנסיבי, תוך שימת לב כי ההחלטות מבוצעות בפועל, תוך כדי עמידה ביעדים ועוד.

הדרכת אנשי מכירות ונותני שירות - הדרכת אנשי מכירות ונותני שירות על-פי מדדים ברורים, יעדים, תוכנית עבודה ועוד.   להדגיש כי ההדרכה כוללת את ליווי המנהלים השונים.

להלן רשימת התפקידים בהם אנו עוסקים:

מכירות:
מזכיר/ת מכירות
פקיד/ת שיווק
אנשי טלמיטינג
אנשי טלמרקטינג
אנשי מכירות לאולם תצוגה
אנשי מכירות לחנות
אנשי מכירות בשטח
מנהל מכירות אזורי
מנהל מכירות ארצי
מנהל שיווק
סמנכ"ל שיווק 
שירות: 
נציגיי שירות לקוחות
שירות לקוחות פרונטאלי
מנהל משמרת
מנהל  שירות לקוחות

 

 

 

מילות חיפוש נוספות שלקוחות שלנו מתעניינים בהן:

גיוס כוח-אדם, גיוס כוח אדם, גיוס כח-אדם, גיוס כח אדם ,השמת מכירות, השמת עובדים, השמת אנשי מכירות      מיון כוח-אדם, מיון כוח אדם, מיון כח-אדם, מיון כח אדם, ליווי כוח-אדם, ליווי כוח אדם, ליווי כח-אדם, ליווי כח אדם, הדרכת כוח-אדם, הדרכת כוח אדם, הדרכת כח-אדם, הדרכת כח אדם ,הדרכת עובדים, הדרכת מכירות,  אימון כוח-אדם, אימון כוח-אדם, אימון כוח אדם, אימון כח-אדם, אימון כח אדם, אימון מכירות