• Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size
  • Mainbody Dark Theme
  • Mainbody Light Theme
  • Layout: 2 Left columns + Mainbody
  • Layout: Mainbody + 2 Right columns

"עזוב אותך מפוזות! דבר תכל'ס!"

דוא PDF
אינדקס המאמר
"עזוב אותך מפוזות! דבר תכל'ס!"
ויש גם מסקנות
כל הדפים

 

 

אם יש לך מסר ללקוחות שלך – אמור אותו, ואל תסתתר מאחורי מילים גבוהות!


חוף הים הוא מקום טוב ללמוד בו על החיים בכלל, ועל ניהול השיווק בפרט – זאת גיליתי בקיץ האחרון.
השעה הייתה שעת בין ערביים. התקשיתי לקרוא את העיתון שאחזתי בידי, ולכן החלטתי לצעוד מעט.
באותה שעה ניקרה בראשי בעיה אמיתית: במסגרת תפקידי היה עלי להחליט על נוסח מודעה בעיתון, שתגרום ללקוחות פוטנציאליים לעבור לעבוד אתנו במקום עם המתחרים.
יום המחרת היה היום האחרון למסירת המודעה, וזאת לאחר שבמשך החודש האחרון שונתה המודעה שוב ושוב לנגד עינינו. ביצירת המודעה היו מעורבים משרד פרסום קטן, מנכ"ל החברה, מנהל השיווק, שני אנשי מכירות פוריים במיוחד ואנוכי.
בינתיים נהיה חשוך. המשכתי את הליכתי ללא מטרה מסוימת. לפתע פגשתי בשני אנשים שמסרו זה לזה שלוש אבוקות: האחד מסר, השני תפס, ולחלופין: זה שקיבל את האבוקה מסר את זו שבידו, וכך שוב ושוב. אתם בטח מכירים את התמונה הזו מכל מיני פסטיבלים.
מאז שאני זוכר את עצמי הפליאו אותי מוסרי האבוקה הללו. אני, ששתי ידיי "שמאליות", מעולם לא הצלחתי בכל מעשי הלהטוטים הללו. החלטתי אפוא לשאול את השניים כיצד הם עושים זאת.
אחד משני ה"זורקים" שמע את שאלתי וענה לי: "אתה אולי תתפלא, כשתבין כמה העניין פשוט. השיטה היא לחשוב על הצד השני – ולא על עצמך. אני לא מעסיק את הראש שלי בשאלה 'כיצד אתפוס טוב יותר את הלפיד?' – אלא דווקא בשאלה: 'מה עלי לעשות על-מנת לעזור לצד השני לתפוס את הלפיד טוב יותר?'"
בבת-אחת "ירד אסימון" ענקי מקודקודי אל תוך ראשי: הלא זוהי מהות הבעיה המלווה אותי! ועם זאת הפתרון – אין פשוט ממנו!

המודעה התפרסמה, ואנחנו הוצפנו בפניות רבות של לקוחות פוטנציאליים, שביקשו לשמוע מה יש לנו להציע להם.
 

 עודכן לאחרונה ( ראשון, 16 נובמבר 2008 20:48 )  

name
phone
email
 checkboxinfo
 
checkbox1 checkbox3
 
checkbox2 checkbox4